Struktury, prasa o Grupie "Zamek" - Danuta Ziemska - fragment relacji świadka historii [TEKST]
W Lublinie wychodził taki dodatek do „Kameny” to się nazywało „Struktury”, które redagował Jerzy Ludwiński. Teksty pisali wszyscy wybitni krytycy polscy i nie tylko polscy, także krytycy francuscy. Pisali także artyści, którzy już wtedy tworzyli poza granicami Polski. Tam się ukazywały informacje o wszystkich najciekawszych wydarzeniach plastycznych, o sympozjach, które już wtedy zaczynały się w Polsce. Pamiętam taki artykuł poświęcony obrazowi Włodka Borowskiego, to był jeden z jego ostatnich obrazów, bardzo znaczący dla jego twórczości i krytyk warszawski Mariusz Tchorek napisał bardzo ciekawy artykuł na temat tego jednego obrazu na łamach „Struktur”. Na pewno był to dodatek na bardzo wysokim poziomie i to był trochę taki odpowiednik „Plastyki” redagowanej przez Janusza Boguckiego. A prasa lubelska donosiła o każdym otwraciu wystawy, nawet w takich kronikach plotkarskich to też zwracano uwagę, gdzie...
CZYTAJ DALEJ