Członkowie Grupy "Zamek" - Danuta Ziemska - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Jak się mówi Grupa „Zamek” to się wymienia trzy nazwiska, ale może dlatego, że oni później funkcjonowali jako bardzo twórczo działający artyści. Przecież Włodek Borowski tworzy do tej pory, Ziemski gdyby żył to tworzyłby do tej pory, Tytus Dzieduszycki również, oni cały czas byli bardzo aktywni twórczo. Natomiast losy innych artystów potoczyły się inaczej. Mam jeszcze taki pierwszy katalog z wystaw. Wtedy występowali jeszcze jako Grupa Młodych Plastyków, ale już mieli taki katalog. Na początku Grupa „Zamek” występowała w takim poszerzonym składzie: Przemysław Zwoliński, Ryszard Kiwerski, Komendecki – nie pamiętam teraz imienia, Jerzy Durakiewicz, Stanisław Michalczuk… było tych osób sporo. Były też panie zajmujące się krytyką tak jak Anka Ptaszkowska, Maria May. W pewnym momencie Grupa „Zamek” przestała tak formalnie istnieć, Tytus Dzieduszycki wyjechał do Paryża, Tytus pisał przepiękne listy....
CZYTAJ DALEJ