Dzielnica żydowska na Podzamczu - Wiesława Majczak - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Żeby dostać się do centrum miasta trzeba było przejść albo przejechać autobusem dawną ulicą Ruska, która przebiegała troszeczkę inaczej niż w tej chwili i dalej ulicą Lubartowską aż do centrum. Czyli, żeby dostać się do miasta, trzeba było przejechać przez dawną dzielnicę żydowską. Dzielnica ta dochodziła do obecnego Placu Singera, tam gdzie w tej chwili właściwie jest skwerek. Ulica biegła wtedy zupełnie inaczej, tu stały jeszcze domy mieszkalne zamieszkałe w 100 % przez Żydów. Cała ulica Ruska była zamieszkała przez Żydów. I chodząc tamtędy, albo jadąc tamtędy przejeżdżałam właśnie przez tą ulicę. Pamiętam, że była to ulica chyba biedoty żydowskiej. Proszę zwrócić uwagę na jedno, że moje wspomnienia będą wspomnieniami widzianymi oczyma dziecka, więc być może nie będzie to pełny obraz dawnej ulicy Ruskiej, będzie to, to, co utkwiło w pamięci dziecku. Ruska była ulicą, gdzie mieszkała przede wszystkim...
CZYTAJ DALEJ