Sabotaż gospodarczy - Krystyna Chruszczewska - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Tatuś pracował jako inżynier budowli dróg i mostów, ale po przeniesieniu się do Jasła pracował w rafinerii, tam nadzorował [różne] inwestycje. Po wojnie, po przejściu frontu rosyjsko-niemieckiego, Jasło było w 90% zniszczone. Ojciec dostał tam posadę architekta powiatowego i odbudowywał co się dało jednocześnie trochę chyłkiem, trochę po cichu, zajmował się odbudową kościoła parafialnego. Był to kościół gotycki, bardzo piękny zabytek. Pamiętam nawet, jak odbywały się u nas spotkania komitetu odbudowy tego kościoła założonego przez miejscową inteligencję, a przewodniczył [nim] ksiądz proboszcz. Pierwszym nabożeństwem po odbudowie miała być pasterka. [Mój brat] Antoś akurat w grudniu miałby pół roku i pamiętam, że była taka koncepcja, żeby go wtedy ochrzcić. Ksiądz proboszcz chciał tym...
CZYTAJ DALEJ