Król kurkowy - Krystyna Chruszczewska - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Pradziadek [Adolf] Kamienobrodzki był członkiem bractwa kurkowego, które gromadziło wybitnych rzemieślników czy przedsiębiorców, i trzykrotnym królem kurkowym. To bardzo zaszczytne wyróżnienie. Do tej pory w dużych miastach funkcjonują bractwa kurkowe, na pewno w Krakowie, może i w Lublinie. Jest takie zdjęcie pradziadka z kurkiem, czyli drewnianą figurką, jako [właśnie] król kurkowy. [Adolf Kamienobrodzki] Był autorem projektów bardzo wielu ważnych obiektów. W przewodniku po Lwowie wydanym parę lat temu jego nazwisko figuruje 14 razy. [Jak mówiłam] był też akwarelistą, jego rysunki są w muzeum w Tarnowie, ponieważ tam się urodził, oraz w Ossolineum. Niestety mój ojciec z bólem serca stwierdzał, że po śmierci pradziadka rodzina rozebrała cały jego zbiór akwareli. Każdy wziął dla siebie...
CZYTAJ DALEJ