Krystyna Chruszczewska - całość relacji świadka historii [TEKST]
Zamek ; Lwów ; Frombork ; Jasło ; Kazachstan ; Kraków ; PRL ; II wojna światowa ; wiec w październiku 1956 roku ; studia na KUL ; polonistyka KUL ; Teatr Akademicki KUL ; Dziady (spektakl) ; Lament Orestesa (spektakl) ; obozy teatralne ; życie kulturalne ; obóz teatralny we Fromborku ; życie studenckie ; życie teatralne ; anegdoty ; Wojewódzki Dom Kultury ; Weekend Wspomnień (książka M. Dereckiego) ; kabaret Sex ; klub Nora ; klub Piwnica ; dziennikartwo ; Gazeta w Lublinie ; Towarzystwo Miłośników Lwowa ; Chruszczewski, Adam ; Derecki,...
CZYTAJ DALEJ