DANUTA ZIEMSKA (1941-2010). ŚWIADEK HISTORII

DANUTA ZIEMSKA (1941-2010)
ŚWIADEK HISTORII
IKONOGRAFIA ARCHIWALNA (6)
IKONOGRAFIA WSPÓŁCZESNA (1)
KALENDARIUM OŚRODKA (1)
ZBIORY ŚWIADKA HISTORII
DANUTA ZIEMSKA I WŁODZIMIERZ BOROWSKI W SWOIM MIESZKANIU W LUBLINIE