KS. ANDRZEJ SZOSTEK (1945). ŚWIADEK HISTORII

KS. ANDRZEJ SZOSTEK (1945)
ŚWIADEK HISTORII
FRAGMENTY RELACJI MÓWIONYCH
IKONOGRAFIA ARCHIWALNA (1)
KALENDARIUM OŚRODKA (1)