MAŁGORZATA SIARKOWSKA (1958). ŚWIADEK HISTORII

MAŁGORZATA SIARKOWSKA (1958)
ŚWIADEK HISTORII