MACIEJ PAPROCKI (1931). ŚWIADEK HISTORII

MACIEJ PAPROCKI (1931)
ŚWIADEK HISTORII
FRAGMENTY RELACJI MÓWIONYCH
IKONOGRAFIA ARCHIWALNA (18)
IKONOGRAFIA WSPÓŁCZESNA (1)
BIBLIOTEKA (1)