WOJCIECH PAPIEŻ (1937). ŚWIADEK HISTORII

WOJCIECH PAPIEŻ (1937)
ŚWIADEK HISTORII
IKONOGRAFIA WSPÓŁCZESNA (1)
HASŁA W LEKSYKONIE (1)