KRYSTYNA MODRZEWSKA (1919-2008). ŚWIADEK HISTORII

KRYSTYNA MODRZEWSKA (1919-2008)
ŚWIADEK HISTORII
IKONOGRAFIA ARCHIWALNA (188)
IKONOGRAFIA WSPÓŁCZESNA (37)
BIBLIOTEKA (43)
HASŁA W LEKSYKONIE (10+)
KALENDARIUM OŚRODKA (3)
MATERIAŁY DODATKOWE ZWIĄZANE ZE ŚWIADKIEM HISTORII
ZBIORY ŚWIADKA HISTORII
OPINIA PROF. M.GODYCKIEGO ODNOŚNIE NADANIA KRYSTYNIE MODRZEWSKIEJ TYTUŁU PROFESORA NADZWYCZAJNEGO