HENRYKA HEINSDORF (1937). ŚWIADEK HISTORII

HENRYKA HEINSDORF (1937)
ŚWIADEK HISTORII
IKONOGRAFIA ARCHIWALNA (3)
IKONOGRAFIA WSPÓŁCZESNA (1)
HASŁA W LEKSYKONIE (2)
KALENDARIUM OŚRODKA (1)