WACŁAW GIGOŁO (1923-2015). ŚWIADEK HISTORII

WACŁAW GIGOŁO (1923-2015)
ŚWIADEK HISTORII