JERZY FILIPOWICZ (1927). ŚWIADEK HISTORII

JERZY FILIPOWICZ (1927)
ŚWIADEK HISTORII
FRAGMENTY RELACJI MÓWIONYCH