JAN CZERKAWSKI (1939). ŚWIADEK HISTORII

JAN CZERKAWSKI (1939)
ŚWIADEK HISTORII
Relacja dostępna jest w Ośrodku "Brama Grodzka - Teatr NN".
Kontakt
Zapoznaj się z zasadami udostępniania relacji mówionych
IKONOGRAFIA ARCHIWALNA (6)
ZBIORY ŚWIADKA HISTORII
WIEC STUDENTÓW KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO Z WŁADZAMI UCZELNI I REPREZENTANTAMI KOMITETU ZAŁOŻYCIELSKIEGO NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” 5 MAJA 1988 W LUBLINIE