WŁADYSŁAW BARSZCZEWSKI (1941). ŚWIADEK HISTORII

WŁADYSŁAW BARSZCZEWSKI (1941)
ŚWIADEK HISTORII