UCZNIOWIE I NAUCZYCIELE

STAŁA OFERTA WARSZTATÓW:

1. Warsztaty związane z tematyką wielokulturowości Lublina i Lubelszczyzny

Gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne:

„Podróż do sztetla z I.B. Singerem” - obraz wielokulturowych miasteczek wschodniej Polski przed II wojną światową

2. Warsztaty związane z tematyką Zagłady

Szkoły ponadgimnazjalne:

Cykl warsztatów poświęconych tematowi Sprawiedliwych wśród Narodów Świata

„Żeby ktoś z sąsiadów nie zobaczył... Postawy Polaków wobec prześladowanych Żydów w perspektywie Ratujących i Ocalonych". Historia rodziny Ostrowskich z Radawczyka.

„Żeby ktoś z sąsiadów nie zobaczył... Postawy Polaków wobec prześladowanych Żydów w perspektywie Ratujących i Ocalonych". Historia rodziny Ostrowskich z Radawczyka.

„Nikt u nas nie wiedział i po wojnie nikt nie wiedział. Tabu... Trudna Pamięć o historiach Sprawiedliwych". Historia rodziny Grzesiuków z Chełma.

Gimnazja:

"Sprawiedliwi wśród Narodów Świata - Trudna Pamięć". Historia rodziny Grzesiuków z Chełma.

3. Warsztaty na spotkania młodzieży polskiej i żydowskiej:
„Światła w ciemności - Sprawiedliwi wśród Narodów Świata. Portrety Ratujących i Ocalonych na terenie Lubelszczyzny, na podstawie pamiętników i relacji historii mówionej”

4. Warsztaty związane z etnografią Lubelszczyzny:

Szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimazjalne:

Wybrane aspekty kultury ludowej Lubelszczyzny”