W ramach projektu “Listy do Henia” podejmowane są działania, których celem jest ukazanie, mieszkańcom miasta Zagłady lubelskich Żydów na przykładzie losów jednego małego chłopca, Henia Żytomirskiego.

W ramach projektu “Listy do Henia” podejmowane są działania, których celem jest ukazanie, mieszkańcom miasta Zagłady lubelskich Żydów na przykładzie losów jednego małego chłopca, Henia Żytomirskiego.

Teatr NN

Listy do Henia na Ukrainie

Listy do Henia pisali uczniowie szkół ukraińskich z Międzybóża i Chmielnickiego. W Międzybóżu, skąd pochodzili dziadkowie Henia Żytomirskiego od strony taty, warsztaty odbyły się w Szkole Ogólnokształcącej I-III stopnia. Listy do Henia pisali także uczniowie z 11 klasy Zespołu Szkół nr 5 z Chmielnickiego.

 

 

Jak to się stało, że listy napisano na Ukrainie?Bezpośredni odnośnik do tego akapitu

 

Punktem wyjścia przy poszukiwaniu szkół chętnych do współpracy przy projekcie "Listy do Henia" było z jednej strony miejsce pochodzenia rodziny Henia Żytomirskiego. Wiemy, że dziadek Henia pochodził z Międzybóża - miasteczka w dzisiejszym obwodzie Chmielnickim. Z drugiej strony, pokazując lubelskie losy Henia, chcieliśmy zwrócić uwagę, że warto poznawać także historię własnej miejscowości, zarówno tę przedwojenną jak i z okresu wojny.

Wysłaliśmy zatem mejle do szkoły w Międzybóżu i do Obwodowej Biblioteki w Chmielnickim z propozycją wzięcia udziału w projekcie i napisania "Listów do Henia". Odpowiedź od obu instytucji były jednoznaczne: "Zróbmy to!".

Volodymyr Dyshlevuk

 

Na adres naszej szkoły przyszedł list od Volodymyra Dyshlevuka, wolontariusza Wolontariatu Europejskiego w Ośrodku "Brama Grodzka-Teatr NN" w Lublinie, z propozycją dołączenia się do projektu "Listy do Henia".

Kiedy dzieci usłyszały o tragicznym losie małego żydowskiego chłopca, nie pozostały obojętne i postanowiły dołączyć się do projektu przez napisanie swoich listów.

Olena Navarczuk, Kierownik szkolnego klubu europejskiego Średniej szkoły w Międzybożu, nauczycielka języka angielskiego

Listy do Henia Żytomirskiego w ChmielnickimBezpośredni odnośnik do tego akapitu

Warsztaty "Listy do Henia" zostały zorganizowane w Chmielnickim na Ukrainie po raz pierwszy. W tej debiutanckiej edycji wzięli udział uczniowie 11 klasy Zespołu Szkół nr 5 z Chmielnickiego, a zajęcia prowadził Wiaczesław Nahnybida.

Wydarzenie zostało zorganizowanie przez Gminę Żydowską Chmielnickiego "Tchija" we współpracy z Obwodową Biblioteką Publiczno-Naukową w Chmielnickim, Zespołem Szkół nr 5, Centrum Polsko-Ukraińskim w Chmielnickim oraz Ośrodkiem "Brama Grodzka-Teatr NN" z Lublina w ramach projektu "Listy do Henia 2015".

Listy do Henia Żytomirskiego w MiędzybóżuBezpośredni odnośnik do tego akapitu

Drugą szkołą, która wzięła udział w pierwszej edycji Listów do Henia w Międzybóżu na Ukrainie była Szkoła Ogólnokształcąca I-III stopnia.

Uczestnikami warsztatów były Maria Bagas, Anna Kobieć, Diana Mazur, Natalia Leśkiv. Zajęcia prowadziła Olena Navarczuk.

Wydarzenie zostało zorganizowanie  przez Klub Europejski działający przy Szkole Ogólnokształcącej we współpracy z Ośrodkiem "Brama Grodzka-Teatr NN" z Lublina w ramach projektu "Listy do Henia 2015".

Listy napisane przez uczestnikówBezpośredni odnośnik do tego akapitu