W ramach projektu “Listy do Henia” podejmowane są działania, których celem jest ukazanie, mieszkańcom miasta Zagłady lubelskich Żydów na przykładzie losów jednego małego chłopca, Henia Żytomirskiego.

W ramach projektu “Listy do Henia” podejmowane są działania, których celem jest ukazanie, mieszkańcom miasta Zagłady lubelskich Żydów na przykładzie losów jednego małego chłopca, Henia Żytomirskiego.

Teatr NN

10. edycja projektu “Listy do Henia”

 

Oprócz działań stałych prowadzonych corocznie w ramach projektu, tegorocznej edycji towarzyszyły działania dodatkowe:

 • Warsztaty dla dziennikarzy gazetek szkolnych. Wzięła w nich udział młodzież z Gimnazjum nr 19 i ZSO nr 4 z Lublina. Następnie uczniowie przygotowywali w swojej szkole specjalny numer gazetki z opowieścią o Heniu, dzięki wsparciu Ośrodka.
 • Dzięki zaangażowaniu ukraińskiego wolontariusza Volodymyra Dyshlevuka, warsztaty “Listy do Henia” odbyły się także na Ukrainie. Volodymyr przetłumaczył scenariusz warsztatu “Listy do Henia” na j. ukraiński oraz przygotował hasło o Heniu na ukraińskiej Wikipedii.
 • W ramach współpracy ze Stowarzyszeniem “Akcja Znak Pokuty”, w projekcie wzięli udział wolontariusze z Niemiec: Jan Knitz i Fabian Bohnack (programu Daimler/ASF).
 • Przygotowana została publikacja książkowa prezentująca wszystkie działania Ośrodka “Brama Grodzka-Teatr NN” nawiązujące do historii Henia

Kalendarium warsztatów. Listy do Henia 2015

 

Uczestnicy warsztatów:

 • Gimnazjum 19 im. J. Czechowicza, Lublin;
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Orląt Lwowskich, Lublin: Gimnazjum nr 6, Szkoła Podstawowa nr 44;
 • Zespół Szkół Techniki Rolniczej im. W. Witosa, Piotrowice;
 • Zespół Szkół nr 1 im. W. Grabskiego, Lublin;
 • IX Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika, Lublin;
 • VIII Liceum Ogólnokształcące im. Z. Nałkowskiej , Lublin
 • Gimnazjum nr 2 Przymierza Rodzin im. ks. Jana Twardowskiego, Warszawa;
 • VII Liceum Ogólnokształcące, Bydgoszcz;
 • Liebig Schule Berlin, Niemcy;
 • Gesamtshule Waltrop, Niemcy;
 • 11 klasa Zespołu Szkół nr 5 z Chmielnickiego, Ukraina
 • Szkoła Ogólnokształcąca I-III stopnia z Międzybóża, Ukraina;
 • Grupa studentów z University of Richmond, USA.

Relacja wideo. Listy do Henia 2015