HGIS Lublin is a website containing information about the history of the Lublin city and the region, which enables searching for information about people, events, places and sources. This information is presented on interactive maps, using historical cartographic sources. We dedicate the service to our late colleague Tadeusz Przystojecki.

HGIS Lublin is a website containing information about the history of the Lublin city and the region, which enables searching for information about people, events, places and sources. This information is presented on interactive maps, using historical cartographic sources. We dedicate the service to our late colleague Tadeusz Przystojecki.

NN Theatre
×This Event page requires review, some of the information may be incorrect or missing.
×Some parts of this page may be not fully translated. You can use Google Translate to translate missing fragments:

Żydzi lubelscy w zamiejscowych obozach pracy - 29 czerwca

Na plenarnym posiedzeniu Judenratu Prezes Henryk Bekker przedstawił sprawozdanie dotyczące pracy przymusowej wykonywanej w obozach pracy i majątkach ziemskich, w których zatrudnieni byli Żydzi lubelscy: Lipowa 7-1100 robotników, Tyszowce-350 robotników, Bełżec-110 robotników, Jastków-51 robotników, Piotrków-15 robotników, Dys-6 robotników. Władze niemieckie planowały również wysłać 30 robotników żydowskich do Radawca Dużego.

Indirectly related persons

Photos

Places

Sources

Categories

Keywords

Kind of event