HGIS Lublin is a website containing information about the history of the Lublin city and the region, which enables searching for information about people, events, places and sources. This information is presented on interactive maps, using historical cartographic sources. We dedicate the service to our late colleague Tadeusz Przystojecki.

HGIS Lublin is a website containing information about the history of the Lublin city and the region, which enables searching for information about people, events, places and sources. This information is presented on interactive maps, using historical cartographic sources. We dedicate the service to our late colleague Tadeusz Przystojecki.

NN Theatre
×This Event page requires review, some of the information may be incorrect or missing.
×Some parts of this page may be not fully translated. You can use Google Translate to translate missing fragments:

Zbiórka pieniędzy na rzecz robotników żydowskich przebywających w Tyszowcach

Na plenarnym posiedzeniu Judenratu podjęto uchwałę, na mocy której planowano przeprowadzić zbiórkę pieniędzy wśród radnych i urzędników na rzecz lubelskich Żydów zatrudnionych w obozie pracy w Tyszowcach. W celu realizacji zadania wybrano doraźną Komisję, w skład której weszli radni Aron Bach oraz Leon Hufnagel.

Indirectly related persons

Photos

Places

Sources

Categories

Keywords

Kind of event