HGIS Lublin is a website containing information about the history of the Lublin city and the region, which enables searching for information about people, events, places and sources. This information is presented on interactive maps, using historical cartographic sources. We dedicate the service to our late colleague Tadeusz Przystojecki.

HGIS Lublin is a website containing information about the history of the Lublin city and the region, which enables searching for information about people, events, places and sources. This information is presented on interactive maps, using historical cartographic sources. We dedicate the service to our late colleague Tadeusz Przystojecki.

NN Theatre
×This Event page requires review, some of the information may be incorrect or missing.
×Some parts of this page may be not fully translated. You can use Google Translate to translate missing fragments:

Zapotrzebowanie na chłopców żydowskich - 19 sierpnia

Niemiecki Urząd Pracy wyraził zapotrzebowanie na 50 dziewcząt oraz 50 chłopców żydowskich w wieku 14-16 lat, którzy zostaliby zatrudnieni w obozie pracy w Dorohuczy przy suszeniu torfu; dla zatrudnionych przewidziano wynagrodzenie, wyżywienie oraz mieszkanie. Zainteresowani chłopcy i dziewczęta mieli zgłaszać się w siedzibie Urzędu przy ul. Królewskiej 3.