HGIS Lublin is a website containing information about the history of the Lublin city and the region, which enables searching for information about people, events, places and sources. This information is presented on interactive maps, using historical cartographic sources. We dedicate the service to our late colleague Tadeusz Przystojecki.

HGIS Lublin is a website containing information about the history of the Lublin city and the region, which enables searching for information about people, events, places and sources. This information is presented on interactive maps, using historical cartographic sources. We dedicate the service to our late colleague Tadeusz Przystojecki.

NN Theatre
×This Event page requires review, some of the information may be incorrect or missing.
×Some parts of this page may be not fully translated. You can use Google Translate to translate missing fragments:

Zapomoga dla Żydowskiej Służby Porządkowej

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych, Wiceprezes Judenratu Marek Alten zarządził wypłatę po 20 złotych zapomogi dla każdego funkcjonariusza Żydowskiej Służby Porządkowej. W tym czasię służbę w policji żydowskiej pełnili: 1/ Borensztajn Hersz, 2/ Forszteter Samuel Ber, 3/ Handelsman Jakub, 4/ Klajman Berek, 5/ Lam Chaim, 6/ Lewin Josef, 7/ Sznurmacher Srul Chil, 8/ Szrajter Jakub Izaak, 9/ Sztamler Josef oraz 10/ Waksman Mojżesz Izaak.

Indirectly related persons

Sources

Categories

Keywords

Kind of event