HGIS Lublin is a website containing information about the history of the Lublin city and the region, which enables searching for information about people, events, places and sources. This information is presented on interactive maps, using historical cartographic sources. We dedicate the service to our late colleague Tadeusz Przystojecki.

HGIS Lublin is a website containing information about the history of the Lublin city and the region, which enables searching for information about people, events, places and sources. This information is presented on interactive maps, using historical cartographic sources. We dedicate the service to our late colleague Tadeusz Przystojecki.

NN Theatre
×This Event page requires review, some of the information may be incorrect or missing.
×Some parts of this page may be not fully translated. You can use Google Translate to translate missing fragments:

Wysłanie robotników żydowskich do Tyszowców

Do obozu pracy w Tyszowcach wysłano grupę 354 Żydów, którzy zostali zatrudnieni przy pracach melioracyjnych oraz regulacji rzek. Robotników wyłoniono z grupy, która zgłosiła się do pracy dzień wcześniej do obozu przy ul. Lipowej 7. Za zgodą władz niemieckich, Judenrat delegował do opieki nad robotnikami w Tyszowcach 1 lekarza, 2 sanitariuszy oraz 3 urzędników:

[…] POWOŁANI WYJEŻDŻAJĄ JUTRO W CZWARTEK DN. 13 CZERWCA [...] DO TYSZOWIEC, POWIATU TOMASZOWSKIEGO, GDZIE BĘDĄ ZATRUDNIENI PRZY ROBOTACH REGULACYJNYCH.

Na prośbę Rady Żydowskiej Władze Niemieckie wyraziły zgodę, ażeby przedstawiciele Rady oraz lekarz udali się wraz z powołanymi do Tyszowiec i pozostali tam na miejscu, by dbać o dobro powołanych.

Rada Żydowska ostrzega i wzywa wszystkich powołanych do bezwzględnego stawienia się w dniu jutrzejszym na miejsce zbiórki (Lipowa 7).

Przeciwko uchylającym się podjęte zostaną surowe środki represyjne, przewidziane rozporządzeniem o pracy obowiązkowej.

Powołani zabierają ze sobą prowiant na jeden dzień, łyżkę, miskę oraz koc.