HGIS Lublin is a website containing information about the history of the Lublin city and the region, which enables searching for information about people, events, places and sources. This information is presented on interactive maps, using historical cartographic sources. We dedicate the service to our late colleague Tadeusz Przystojecki.

HGIS Lublin is a website containing information about the history of the Lublin city and the region, which enables searching for information about people, events, places and sources. This information is presented on interactive maps, using historical cartographic sources. We dedicate the service to our late colleague Tadeusz Przystojecki.

NN Theatre
×This Event page requires review, some of the information may be incorrect or missing.
×Some parts of this page may be not fully translated. You can use Google Translate to translate missing fragments:

Utworzenie Wydziału Zamiejscowych Obozów Pracy

Efektem rozbudowy sieci obozów pracy w dystrykcie lubelskim oraz wysyłaniem Żydów do pracy w obozach w Tyszowcach i Bełżcu, było powołanie do życia przy Judenracie Wydziału Zamiejscowych Obozów Pracy, na którego czele z ramienia Rady stanął Prezes Henryk Bekker, zaś Kierownikiem wybrany został Szyja Heszel Goldberg. Do głównych zadań Wydziału należała opieka nad skierowanymi poza miasto robotnikami oraz organizacja kontyngentów robotników żydowskich.