HGIS Lublin is a website containing information about the history of the Lublin city and the region, which enables searching for information about people, events, places and sources. This information is presented on interactive maps, using historical cartographic sources. We dedicate the service to our late colleague Tadeusz Przystojecki.

HGIS Lublin is a website containing information about the history of the Lublin city and the region, which enables searching for information about people, events, places and sources. This information is presented on interactive maps, using historical cartographic sources. We dedicate the service to our late colleague Tadeusz Przystojecki.

NN Theatre
×This Event page requires review, some of the information may be incorrect or missing.
×Some parts of this page may be not fully translated. You can use Google Translate to translate missing fragments:

Utworzenie Wydziału Emigracyjnego

Z inicjatywy Judenratu utworzony został Wydział Emigracyjny z siedzibą przy u. Lubartowskiej 11, któremu przewodniczył z ramienia Judenratu radny Josef Wajselfisz, zaś na kierownika wybrano początkowo Mojżesza Szpeta, którego we wrześniu br. zastąpił Samuel Żytomirski. Głównym celem działania Wydziału było umożliwienie emigracji jak największej liczby Żydów oraz łączenie rodzin. Wydział nawiązał współpracę z następującymi organizacjami na całym świecie: Żydowskim Centralnym Towarzystwem Emigracyjnym "Jeas" w Warszawie, Joint Distribution Committee (Joint) w Warszawie, Auswanderungsbuero des Norddeutschen Lloyd w Warszawie, Reichsvereigung der Juden in Deutschland w Berlinie, Commitee Voor Joodsche Vluchtslingen w Amsterdamie, International Migration Service w Genewie, Maccabi Aid Committee w Szwajcari, HIAS w Nowym Jorku, Committee for the Assistance of European Jewish Refugees w Szanghaju, Service de Transemigration de Committe D´Assistance aux Refuges de Juifs w Brukseli, Gminą Żydowską w Trieście, Czerwonym Krzyżem w Genewie oraz Hamburg-American Linie w Hanowerze. Na dzień 20 marca 1940 roku w Wydziale zatrudnionych było zaledwie 6 urzędników. Wydział nigdy nie rozwiną działalności na szeroką skalę, co wynikało bezpośrednio z polityki prowadzonej przez władze niemieckie.