HGIS Lublin is a website containing information about the history of the Lublin city and the region, which enables searching for information about people, events, places and sources. This information is presented on interactive maps, using historical cartographic sources. We dedicate the service to our late colleague Tadeusz Przystojecki.

HGIS Lublin is a website containing information about the history of the Lublin city and the region, which enables searching for information about people, events, places and sources. This information is presented on interactive maps, using historical cartographic sources. We dedicate the service to our late colleague Tadeusz Przystojecki.

NN Theatre
×This Event page requires review, some of the information may be incorrect or missing.
×Some parts of this page may be not fully translated. You can use Google Translate to translate missing fragments:

Utworzenie w Bełżcu centralnego obozu pracy w ramach planu "Otto"

Bełżec stał się centralnym obozem pracy dla Żydów budujących umocnienia w ramach planu "Otto", którego nadzorowi podlegały następujące obozy: Bełżec-Dwór, Bełżec-Młyn, Bełżec-Parowozownia, Cieszanów, Lipsko oraz Płazów. Pomiędzy 14 a 16 sierpnia do Bełżca przywieziono około 10 000 robotników żydowskich, których następnie rozdysponowano do podobozów: Bełżec - około 3000, Cieszanów - około 3000 oraz Płazów - 1250. Przebywało w nich łącznie około 11 000 Żydów, w tym pochodzący z Lublina:

[...] 1. [...] zupełnie nie wiedzieliśmy, że pewnego dnia do Bełżca nadejdzie transport około 10.000 osób, i że prace nasze od razu przyjmą taki obrót. Faktem tym zostaliśmy zaskoczeni. Ilustracją tego jest fakt, że o nadejściu pierwszego transportu Żydów, liczącego około 3.000 osób kierownik Rady Obozowej zawiadomiony został na pół godziny przed nadejściem pociągu. Dalsze transporty nadeszły w ciągu tego samego i 2-ch następnych dni, tak że w ciągu 3-ch dni przybyło do Bełżca około 10.000 osób. Tym należy tłumaczyć, że w ciągu pierwszych kilku dni było wprost fizyczną niemożliwością opanowanie i organizację wszystkich związanych z takimi transportami prac.

2. Fakt, że jeszcze na godzinę przed przybyciem ludzi do obozu nie wiedzieliśmy nic o tym, tłumaczy, że w magazynach nie było ani chleba, ani kawy, czy innych artykułów żywnościowych i że w związku z tym w pierwszych dniach trwania obozów kwestja wyżywienia mocno szwankowała.

3. [...] nie mogliśmy całkowicie przygotować pomieszczeń dla obozowców, wobec czego kwestja odpoczynku po niewątpliwie uciążliwej podróży dała się obozowcom mocno we znaki [...].