HGIS Lublin is a website containing information about the history of the Lublin city and the region, which enables searching for information about people, events, places and sources. This information is presented on interactive maps, using historical cartographic sources. We dedicate the service to our late colleague Tadeusz Przystojecki.

HGIS Lublin is a website containing information about the history of the Lublin city and the region, which enables searching for information about people, events, places and sources. This information is presented on interactive maps, using historical cartographic sources. We dedicate the service to our late colleague Tadeusz Przystojecki.

NN Theatre
×This Event page requires review, some of the information may be incorrect or missing.
×Some parts of this page may be not fully translated. You can use Google Translate to translate missing fragments:

Utworzenie Rady Obozowej w Płazowie

Powołano w Płazowie Radę Obozową, co może świadczyć o utworzeniu w tym czasie obozu, który stanowił element systemu obozów w ramach planu "Otto". W skład rady weszło czterech urzędników oraz kierownik w osobie Chila Honigmana. Zadaniem Rady było roztoczenie opieki i aprowizacja robotników żydowskich. Do obozu skierowano 1250 Żydów, przede wszystkim z Warszawy i okolic. Robotników zakwaterowano w barakach:

[...] Robotników umieszczono pierwotnie w dwóch dużych barakach, z których jeden składał się z siedmiu izb i strychu, zaś drugi z pięciu izb i strychu. I tu pomieszczenia okazały się niewystarczające. [...] udało nam się uzyskać jeszcze jeden barak o czterech izbach i strychu i dzięki temu sprawa pomieszczenia robotników została dość pomyślnie rozwiązana [...].