HGIS Lublin is a website containing information about the history of the Lublin city and the region, which enables searching for information about people, events, places and sources. This information is presented on interactive maps, using historical cartographic sources. We dedicate the service to our late colleague Tadeusz Przystojecki.

HGIS Lublin is a website containing information about the history of the Lublin city and the region, which enables searching for information about people, events, places and sources. This information is presented on interactive maps, using historical cartographic sources. We dedicate the service to our late colleague Tadeusz Przystojecki.

NN Theatre
×This Event page requires review, some of the information may be incorrect or missing.
×Some parts of this page may be not fully translated. You can use Google Translate to translate missing fragments:

Utworzenie obozu pracy w Lipsku

Najprawdopodobniej w drugiej połowie sierpnia utworzono w Lipsku obóz pracy, który stanowił element sieci obozów w ramach planu "Otto". Znaczna część artykułów spożywczych była sprowadzana z obozu centralnego w Bełżcu. Na terenie obozu utworzono Radę Obozową, w której strukturze znalazły się następujące wydziały: 1/ aprowizacji, 2/ kontrola kuchni, 3/ poczta oraz 4/ kancelaria. Na jej czele stanął Abram Blumenkranc. Rada miała za zadanie roztorzyć w miarę możliwości opiekę nad robotnikami. Ponadto utworzono zakłady szewskie, których wydajność była jednak ograniczona. Robotników zakwaterowano w kilkunastu domkach oraz stajni:

[...] Obóz w Lipsku składał się z 13 małych domów mieszkalnych oraz jednej dużej stajni w odległym o 1/2 km Lipiu [...].