HGIS Lublin is a website containing information about the history of the Lublin city and the region, which enables searching for information about people, events, places and sources. This information is presented on interactive maps, using historical cartographic sources. We dedicate the service to our late colleague Tadeusz Przystojecki.

HGIS Lublin is a website containing information about the history of the Lublin city and the region, which enables searching for information about people, events, places and sources. This information is presented on interactive maps, using historical cartographic sources. We dedicate the service to our late colleague Tadeusz Przystojecki.

NN Theatre
×This Event page requires review, some of the information may be incorrect or missing.
×Some parts of this page may be not fully translated. You can use Google Translate to translate missing fragments:

Utworzenie obozu pracy w Dzikowie

Na początku miesiąca w miejscowości Dzików, znajdującej się w odległości około 45 km na południe od Bełżca, powstał obóz pracy dla ludności żydowskiej. Był to najdalej wysunięty obóz w ramach planu "Otto" w stosunku do obozu centralnego w Bełżcu. Funkcjonował jedynie przez kilka tygodni. Na czele Rady Obozowej stanął Żyd z Częstochowy - Olmer. Warunki w obozie nie były najlepsze:

[...] stosunki były mocno nieodpowiednie. Tak jak w Cieszanowie, i tu odległość od Bełżca wynosząca 45 km. odgrywała decydującą rolę. Na szczęście jednak Obóz ten trwał stosunkowo krótko, także konsekwencje były dla nas mniej bolesne [...].

Na początku października z obozu pracy w Cieszanowie skierowano do Dzikowa grupę około 1000 robotników żydowskich.