The “Grodzka Gate – NN Theatre” Centre in Lublin is a local government cultural institution. It works towards the preservation of cultural heritage and education. Its function is tied to the symbolic and historical meaning of the Centre’s location in the Grodzka Gate, which used to divide Lublin into its respective Christian and Jewish quarters, as well as to Lublin as a meeting place of cultures, traditions and religions.

Part of the Centre are the House of Words and the Lublin Underground Trail.

The “Grodzka Gate – NN Theatre” Centre in Lublin is a local government cultural institution. It works towards the preservation of cultural heritage and education. Its function is tied to the symbolic and historical meaning of the Centre’s location in the Grodzka Gate, which used to divide Lublin into its respective Christian and Jewish quarters, as well as to Lublin as a meeting place of cultures, traditions and religions.

Part of the Centre are the House of Words and the Lublin Underground Trail.

×This Event page requires review, some of the information may be incorrect or missing.
×Some parts of this page may be not fully translated. You can use Google Translate to translate missing fragments:

Urodził się Biernat z Lublina

Niewiele zachowało się dokumentów, pozwalających nakreślić portret człowieka, który pierwszy w naszej literaturze miał odwagę pisać i wydawać swoje książki w języku polskim. Urodzony między rokiem 1460 a 1467 w Lublinie, tu uczęszczał do akademickiej szkoły parafialnej. W osiemnastym roku życia rozpoczął pracę jako pisarz najpierw na dworze starosty grodowego Jana Zielińskiego w Łukowie, następnie u Gotarda Bystrama w Rogoźnie na Pomorzu. Wiadomo też, że przebywał potem w Krakowie u Filipa Buonaccorsi, zwanego Kallimachem, słynnego humanisty włoskiego, wygnanego z Rzymu.