The “Grodzka Gate – NN Theatre” Centre in Lublin is a local government cultural institution. It works towards the preservation of cultural heritage and education. Its function is tied to the symbolic and historical meaning of the Centre’s location in the Grodzka Gate, which used to divide Lublin into its respective Christian and Jewish quarters, as well as to Lublin as a meeting place of cultures, traditions and religions.

Part of the Centre are the House of Words and the Lublin Underground Trail.

The “Grodzka Gate – NN Theatre” Centre in Lublin is a local government cultural institution. It works towards the preservation of cultural heritage and education. Its function is tied to the symbolic and historical meaning of the Centre’s location in the Grodzka Gate, which used to divide Lublin into its respective Christian and Jewish quarters, as well as to Lublin as a meeting place of cultures, traditions and religions.

Part of the Centre are the House of Words and the Lublin Underground Trail.

×This Event page requires review, some of the information may be incorrect or missing.
×Some parts of this page may be not fully translated. You can use Google Translate to translate missing fragments:

Umożliwienie przesyłania pieniędzy do Dystryktu Galicja

Władze niemieckie zezwoliły ludności żydowskiej przesyłać środki pieniężne do utworzonego na początku sierpnia Dystryktu Galicja. Pieniądze miały być dostarczane do siedziby Kancelarii Głównej Judenratu przy ul. Grodzkiej 11, skąd przekazywano je do Urzędu Dewizowego:

Na skutek polecenia Urzędu Dewizowego w Lublinie - żydzi, ubiegający się o przekazywanie pieniędzy tytułem zapomóg do miejscowości, położonych na terenie Dystryktu "Galicja" - winni odnośne wnioski składać za pośrednictwem Rady Żydowskiej [...].