The “Grodzka Gate – NN Theatre” Centre in Lublin is a local government cultural institution. It works towards the preservation of cultural heritage and education. Its function is tied to the symbolic and historical meaning of the Centre’s location in the Grodzka Gate, which used to divide Lublin into its respective Christian and Jewish quarters, as well as to Lublin as a meeting place of cultures, traditions and religions.

Part of the Centre are the House of Words and the Lublin Underground Trail.

The “Grodzka Gate – NN Theatre” Centre in Lublin is a local government cultural institution. It works towards the preservation of cultural heritage and education. Its function is tied to the symbolic and historical meaning of the Centre’s location in the Grodzka Gate, which used to divide Lublin into its respective Christian and Jewish quarters, as well as to Lublin as a meeting place of cultures, traditions and religions.

Part of the Centre are the House of Words and the Lublin Underground Trail.

×This Event page requires review, some of the information may be incorrect or missing.
×Some parts of this page may be not fully translated. You can use Google Translate to translate missing fragments:

Ukazanie się krwawych łez na Obrazie Matki Boskiej z Dzieciątkiem w Kościele pw. św. Ducha w Lublinie

18 lipca 1642 r. miało miejsce w Kościele pw. św. Ducha w Lublinie cudowne wydarzenie. Wówczas to uczeń Jakub Lenczowski modląc się przed egzaminem ujrzał łzy na obrazie Matki Boskiej z Dzieciatkiem. Przez kilka następnych dni obraz miał płakać krwawymi łzami. Obraz uznano za cudowny „voce populi”, czyli z rozgłosu, lecz nie z dekretu papieskiego. Matka Boska Świętoduska była znana z cudownych łask, przybywali tu bowiem prosząc o wstawiennictwo m. in. Piotr Skarga, królowa Marysieńka Sobieska, Marianna Kościuszkowa, a także mieszczanie lubelscy i okoliczni pielgrzymi.