The “Grodzka Gate – NN Theatre” Centre in Lublin is a local government cultural institution. It works towards the preservation of cultural heritage and education. Its function is tied to the symbolic and historical meaning of the Centre’s location in the Grodzka Gate, which used to divide Lublin into its respective Christian and Jewish quarters, as well as to Lublin as a meeting place of cultures, traditions and religions.

Part of the Centre are the House of Words and the Lublin Underground Trail.

The “Grodzka Gate – NN Theatre” Centre in Lublin is a local government cultural institution. It works towards the preservation of cultural heritage and education. Its function is tied to the symbolic and historical meaning of the Centre’s location in the Grodzka Gate, which used to divide Lublin into its respective Christian and Jewish quarters, as well as to Lublin as a meeting place of cultures, traditions and religions.

Part of the Centre are the House of Words and the Lublin Underground Trail.

×This Event page requires review, some of the information may be incorrect or missing.
×Some parts of this page may be not fully translated. You can use Google Translate to translate missing fragments:

Szczepienia przeciwko chorobom zakaźnym

Żydowski Komitet Opiekuńczy Miejski przeprowadził akcję szczepienia ludności żydowskiej przeciwko czerwonce i tyfusowi; szczepienie miało charakter obowiązkowy i objęci nim zostali wszyscy Żydzi w wieku 2-70 lat. Szczepienia były przeprowadzane w siedzibie ŻKOM przy ul. Królewskiej 15. Nie poddanie się akcji zagrożone było utratą kart żywnościowych oraz innymi sankcjami.