The “Grodzka Gate – NN Theatre” Centre in Lublin is a local government cultural institution. It works towards the preservation of cultural heritage and education. Its function is tied to the symbolic and historical meaning of the Centre’s location in the Grodzka Gate, which used to divide Lublin into its respective Christian and Jewish quarters, as well as to Lublin as a meeting place of cultures, traditions and religions.

Part of the Centre are the House of Words and the Lublin Underground Trail.

The “Grodzka Gate – NN Theatre” Centre in Lublin is a local government cultural institution. It works towards the preservation of cultural heritage and education. Its function is tied to the symbolic and historical meaning of the Centre’s location in the Grodzka Gate, which used to divide Lublin into its respective Christian and Jewish quarters, as well as to Lublin as a meeting place of cultures, traditions and religions.

Part of the Centre are the House of Words and the Lublin Underground Trail.

×This Event page requires review, some of the information may be incorrect or missing.
×Some parts of this page may be not fully translated. You can use Google Translate to translate missing fragments:

Szczepienia dla ludności żydowskiej

Ośrodek Zdrowia "TOZ" przystąpił do szczepienia ludności żydowskiej przeciwko tyfusowi; szczepienia odbywały się w siedzibie organizacji przy ul. Królewskiej 15, codziennie pomiędzy 15-18. Mężczyźni mieli obowiązek stawiać się w poniedziałki, środy oraz piątki, zaś kobiety i dzieci w niedziele, wtorki, czwartki oraz soboty. Zarządzono jednocześnie, aby osoby udające się na szczepienie, umyły się oraz założyły czystą bieliznę.