HGIS Lublin is a website containing information about the history of the Lublin city and the region, which enables searching for information about people, events, places and sources. This information is presented on interactive maps, using historical cartographic sources. We dedicate the service to our late colleague Tadeusz Przystojecki.

HGIS Lublin is a website containing information about the history of the Lublin city and the region, which enables searching for information about people, events, places and sources. This information is presented on interactive maps, using historical cartographic sources. We dedicate the service to our late colleague Tadeusz Przystojecki.

NN Theatre
×This Event page requires review, some of the information may be incorrect or missing.
×Some parts of this page may be not fully translated. You can use Google Translate to translate missing fragments:

Sprawozdanie z inspekcji zamiejscowych obozów pracy

Na plenarnym posiedzeniu Judenratu radny Leon Hufnagel przedstawił sprawozdanie poświęcone inspekcji obozów pracy w Bełżcu, Cieszanowie, Lipsku i Płazowie. W posiedzeniu wzięli udział delegaci Żydowskiej Samopomocy Społecznej B. Zabłudowski oraz doktor G. Wielikowski. Historyk Saul Friedländer przytoczył fragment sprawozdania komisji medycznej, która wizytowała we wrześniu 1940 roku teren obozu pracy w Bełżcu:

Baraki były całkiem nieprzystosowane do zamieszkiwania w nich tak dużej liczby osób. Pomieszczenia są ciemne, brudne i zawszone. Około 30% robotników nie ma butów, spodni i koszul. Wszyscy śpią na ziemi, bez jakiejkolwiek podściółki. Dachy przeciekają niemal wszędzie, a okna nie mają szyb. Panuje przeraźliwa ciasnota. Dla przykładu: w pomieszczeniu o wymiarach 5 na 6 metrów tłoczy się około 75 osób, śpiących na sobie. [...] Brakuje środków czystości, trudno też o wodę. Chorzy przebywają i śpią pomiędzy zdrowymi. Obowiązuje zakaz opuszczania baraków w nocy, wszystkie potrzeby fizjologiczne muszą więc być załatwiane na miejscu. W takiej sytuacji nie należy dziwić się rozprzestrzeniającym się chorobom. Zwolnienie z obowiązku pracy, nawet na jeden dzień, jest niemożliwe. Wszyscy, włącznie z chorymi, muszą stawiać się do pracy.