The “Grodzka Gate – NN Theatre” Centre in Lublin is a local government cultural institution. It works towards the preservation of cultural heritage and education. Its function is tied to the symbolic and historical meaning of the Centre’s location in the Grodzka Gate, which used to divide Lublin into its respective Christian and Jewish quarters, as well as to Lublin as a meeting place of cultures, traditions and religions.

Part of the Centre are the House of Words and the Lublin Underground Trail.

The “Grodzka Gate – NN Theatre” Centre in Lublin is a local government cultural institution. It works towards the preservation of cultural heritage and education. Its function is tied to the symbolic and historical meaning of the Centre’s location in the Grodzka Gate, which used to divide Lublin into its respective Christian and Jewish quarters, as well as to Lublin as a meeting place of cultures, traditions and religions.

Part of the Centre are the House of Words and the Lublin Underground Trail.

×This Event page requires review, some of the information may be incorrect or missing.
×Some parts of this page may be not fully translated. You can use Google Translate to translate missing fragments:

Sprawa Sierakowskiego przeciwko Heliaszowi (29 sierpnia 1616 r.)

Urząd grodzki lubelski nakazuje pod groźbą kary banicji Żydowi Heliaszowi, mieszkańcowi Kraśnika, wypłacenie ur. [urodzonemu - red.] Stanisławowi Zdanowskiemu, dzierżawcy podatku czopowego, w przeciągu dwu tygodni sumy 75 złp, które Heliasz miał zebrać w Urzędowie tytułem podatku zwanego furmanką. Do grodu pozwał go egzaktor [poborca - red.] województwa lubelskiego Wojciech Sierakowski, pisarz grodzki lubelski, oskarżając Żyda o podszywanie się za dzierżawcę podatku, choć żadnej umowy z Sierakowskim nie podpisał.