The “Grodzka Gate – NN Theatre” Centre in Lublin is a local government cultural institution. It works towards the preservation of cultural heritage and education. Its function is tied to the symbolic and historical meaning of the Centre’s location in the Grodzka Gate, which used to divide Lublin into its respective Christian and Jewish quarters, as well as to Lublin as a meeting place of cultures, traditions and religions.

Part of the Centre are the House of Words and the Lublin Underground Trail.

The “Grodzka Gate – NN Theatre” Centre in Lublin is a local government cultural institution. It works towards the preservation of cultural heritage and education. Its function is tied to the symbolic and historical meaning of the Centre’s location in the Grodzka Gate, which used to divide Lublin into its respective Christian and Jewish quarters, as well as to Lublin as a meeting place of cultures, traditions and religions.

Part of the Centre are the House of Words and the Lublin Underground Trail.

×This Event page requires review, some of the information may be incorrect or missing.
×Some parts of this page may be not fully translated. You can use Google Translate to translate missing fragments:

Sprawa Iwaszkowicza i ławników podzameckich przeciwko seniorom żydowskim podzameckim

Wójt Podzamcza lubelskiego Aleksy Iwaszkowicz oraz ławnicy: Tomasz Cieślikowicz, Andrzej Borkowski, Jan Komorowicz, Maciej Ogorzałka, Tomasz Przerwański i Maciej Skrzydło, w imieniu całej „Rzeczypospolitej Podzameckiej Lubelskiej" protestują przeciwko starszym [urzędnikom gminy odpowiedzialnym za nią przed władzą państwową lub dominialną - red.] żydowskim podzameckim, że ci nie dotrzymują zawartych w 1629 r. na pięć lat paktów dotyczących produkcji i sprzedaży piwa, miodów i gorzałki. Straty gminy podzameckiej z tego tytułu szacowali na 40 tys. złp.