HGIS Lublin is a website containing information about the history of the Lublin city and the region, which enables searching for information about people, events, places and sources. This information is presented on interactive maps, using historical cartographic sources. We dedicate the service to our late colleague Tadeusz Przystojecki.

HGIS Lublin is a website containing information about the history of the Lublin city and the region, which enables searching for information about people, events, places and sources. This information is presented on interactive maps, using historical cartographic sources. We dedicate the service to our late colleague Tadeusz Przystojecki.

NN Theatre
×This Event page requires review, some of the information may be incorrect or missing.
×Some parts of this page may be not fully translated. You can use Google Translate to translate missing fragments:

Prośba o pomoc dla Miny Wajselfisz

Do Wiceprezesa Judenratu Marka Altena, zwrócono się z prośbą o zorganizowanie pomocy medycznej dla Miny Wajselfisz /zam. Szeroka 26/, która wymagała operacji oczu:

[...] Mina Wajselfisz, 10-letnia dziewczynka, córka Blimy W., zamieszkała w Lublinie przy ul. Szerokiej 26, dotknięta jest ciężką chorobą oczu i wedle twierdzeń miejscowych lekarzy grozi jej zupełna ślepota [...]. Zrozpaczonej matce oświadczono, że tylko natychmiastowa operacja przeprowadzona na klinice oczu w Krakowie mogłaby zapobiec groźbie utraty wzroku [...].

Nie wiadomo, czy podanie zostało rozpatrzone.