The “Grodzka Gate – NN Theatre” Centre in Lublin is a local government cultural institution. It works towards the preservation of cultural heritage and education. Its function is tied to the symbolic and historical meaning of the Centre’s location in the Grodzka Gate, which used to divide Lublin into its respective Christian and Jewish quarters, as well as to Lublin as a meeting place of cultures, traditions and religions.

Part of the Centre are the House of Words and the Lublin Underground Trail.

The “Grodzka Gate – NN Theatre” Centre in Lublin is a local government cultural institution. It works towards the preservation of cultural heritage and education. Its function is tied to the symbolic and historical meaning of the Centre’s location in the Grodzka Gate, which used to divide Lublin into its respective Christian and Jewish quarters, as well as to Lublin as a meeting place of cultures, traditions and religions.

Part of the Centre are the House of Words and the Lublin Underground Trail.

×This Event page requires review, some of the information may be incorrect or missing.
×Some parts of this page may be not fully translated. You can use Google Translate to translate missing fragments:

Prośba o pomoc dla jeńców żydowskich

Trudna sytuacja materialna, skłoniła grupę inwalidów wojennych pochodzenia żydowskiego do zwrócenia się o pomoc do "Joint"; pod podaniem podpisało się 15 inwalidów: 1/ Cukier Mendel, 2/ Grozbard Scharja, 3/ Haksman Symcha, 4/ Holceker Abram, 5/ Kierszenblat Jakub, 6/ Klarwajn Josef, 7/ Knapmacher Szmuel, 8/ Plam Motek, 9/ Rozenberg Josef, 10/ Rozental Eljasz, 11/ Szpicnadel Łajner, 12/ Sztajnwaser Lejba, 13/ Sztokman Benjamin, 14/ Tenenbaum Josef oraz 15/ Zajdenwerg Tojwi:

My inwalidzi wojenni które znajdujemy się w Lublinie obecnie które znajdujemy się na tej liście umieramy poprostu z głodu, dzieci nasze są obdarte i boso. Prosimy o przychylenie się do naszej prośby jako jesteśmy bez nóg i bez rąk.

"Joint" przekierował sprawę do Wydziału Pomocy Uchodźcom.