The “Grodzka Gate – NN Theatre” Centre in Lublin is a local government cultural institution. It works towards the preservation of cultural heritage and education. Its function is tied to the symbolic and historical meaning of the Centre’s location in the Grodzka Gate, which used to divide Lublin into its respective Christian and Jewish quarters, as well as to Lublin as a meeting place of cultures, traditions and religions.

Part of the Centre are the House of Words and the Lublin Underground Trail.

The “Grodzka Gate – NN Theatre” Centre in Lublin is a local government cultural institution. It works towards the preservation of cultural heritage and education. Its function is tied to the symbolic and historical meaning of the Centre’s location in the Grodzka Gate, which used to divide Lublin into its respective Christian and Jewish quarters, as well as to Lublin as a meeting place of cultures, traditions and religions.

Part of the Centre are the House of Words and the Lublin Underground Trail.

×This Event page requires review, some of the information may be incorrect or missing.
×Some parts of this page may be not fully translated. You can use Google Translate to translate missing fragments:

Podjęcie decyzji o budowie obozu koncentracyjnego na Majdanku

W trakcie pobytu w Lublinie Reichsführer SS i Policji Heinrich Himmler wydał dyspozycję, na mocy której Dowódca SS i Policji w dystrykcie lubelskim Odilo Globocnik miał stworzyć obóz koncentracyjny na 25-50 tysięcy więźniów. Osadzeni w obozie więźniowie różnych narodowości mieli stanowić bezpłatną siłę roboczą. Zatrudniano ich przy budowie obozu, w warsztatach, ogrodach ważywnych, jak również wykonywali prace poza obrębem obozu. Największą grupę stanowili więźniowie pochodzenia żydowskiego. Budowę obozu rozpoczęto na początku października, lokalizując go na peryferiach miasta. Początkowo obóz nosił nazwę Kriegsgefangenenlager der Waffen SS in Lublin (Obóz dla Jeńców Wojennych Waffen SS w Lublinie), zaś w lutym 1943 roku nazwę zmieniono na Konzentrationslager der Waffen SS Lublin (Obóz Koncentracyjny Waffen SS Lublin).