The “Grodzka Gate – NN Theatre” Centre in Lublin is a local government cultural institution. It works towards the preservation of cultural heritage and education. Its function is tied to the symbolic and historical meaning of the Centre’s location in the Grodzka Gate, which used to divide Lublin into its respective Christian and Jewish quarters, as well as to Lublin as a meeting place of cultures, traditions and religions.

Part of the Centre are the House of Words and the Lublin Underground Trail.

The “Grodzka Gate – NN Theatre” Centre in Lublin is a local government cultural institution. It works towards the preservation of cultural heritage and education. Its function is tied to the symbolic and historical meaning of the Centre’s location in the Grodzka Gate, which used to divide Lublin into its respective Christian and Jewish quarters, as well as to Lublin as a meeting place of cultures, traditions and religions.

Part of the Centre are the House of Words and the Lublin Underground Trail.

×This Event page requires review, some of the information may be incorrect or missing.
×Some parts of this page may be not fully translated. You can use Google Translate to translate missing fragments:

Okradzenie Cyrli Blufarb

"Nowy Głos Lubelski" podał, że doszło do okradzenia na ulicy Cyrli Blufarb [zam. Szeroka 27]:

Z kieszeni płaszcza nieznany żyd skradł na szkodę Cyrlii Bluffarb, zamieszkałej przy ulicy Szerokiej 27, portmonetkę z zawartością 15 złotych. Na alarm okradzionej sprawca rzucił się do ucieczki, porzucając jednocześnie torebkę ale już bez pieniędzy. Sprawcy poszukuje policja.