HGIS Lublin is a website containing information about the history of the Lublin city and the region, which enables searching for information about people, events, places and sources. This information is presented on interactive maps, using historical cartographic sources. We dedicate the service to our late colleague Tadeusz Przystojecki.

HGIS Lublin is a website containing information about the history of the Lublin city and the region, which enables searching for information about people, events, places and sources. This information is presented on interactive maps, using historical cartographic sources. We dedicate the service to our late colleague Tadeusz Przystojecki.

NN Theatre
×This Event page requires review, some of the information may be incorrect or missing.
×Some parts of this page may be not fully translated. You can use Google Translate to translate missing fragments:

Nadużycia finansowe w obozach pracy planu "Otto"

Abram Gorzyczański poinformował Prezydium Judenratu o fakcie nadużyć finansowych w obozach pracy działających w ramach planu "Otto". Osobami poszkodowanymi było mażeństwo Honigmanów z Lublina, o czym świadczy pismo:

[...] W sierpniu 1940 r. otrzymałem jako urzędnik Wydziału Pracy Przymusowej polecenie Prezydium asystować p. Zylberbergowi w jego podróży samochodem ciężarowym do Bełżca i Lipska. Przed wyjazdem z Lublina [...] Maria Honigman [...] usilnie prosiła mnie, abym zabrał ze sobą dla doręczenia przebywającemu w Lipsku jej mężowi Izaakowi kwotę zł. 300. Zrazu nie chciałem tego uczynić, gdyż zdawałem sobie sprawę z technicznych trudności doręczenia pieniędzy, a zwłaszcza z trudności odszukania odnośnej osoby w obozie, po naleganiach jednak zgodziłem się to uczynić podkreślając, że przyjmuję wręczoną sumę bez odpowiedzialności za jej doręczenie. Maria Honigman to oświadczenie moje przyjęła do wiadomości i pieniądze wręczyła mi w kopercie. Po przyjeździe do Bełżca p. Zylberberg zapytał mnie, czy mam jakieś pieniądze, które jak twierdził, są mu pilnie potrzebne. Ponieważ osobiście żadnych pieniędzy nie posiadałem, p. Zylberberg prosił mnie o wydanie mu pieniędzy spośród tych, które woziłem ze sobą z przeznaczeniem dla umieszczonych w obozie, oświadczając mi, że sprawę zwrotu ich natychmiast załatwi z Komitetem Bełżeckim. Na to wydałem mu kopertę z pieniędzmi Honigmana, z której p. Zylberberg wyjął 2 razy po 100 zł. i wręczył je 2 ludziom. Pozostałe 100 zł. wręczyłem p. Zylberajchowi, który pieniądze te oddał p. Izaakowi Honigmanowi [...]. Po powrocie do Lublina o powyższym zameldowałem p. inż. Hufnaglowi ze swojej strony zaś wielokrotnie dopominałem się od p. Zylberberga zwrotu powyższych 200 zł. Ten jednak oświadczył mi, że o sprawie tej wie p. Zylber, który bawił w owym czasie w Bełżcu, i że po powrocie jego suma ta zostanie zwrócona. Do dnia dzisiejszego jednak pieniędzy tych p. Zylberberg mnie nie zwrócił, wobec czego z kolei p. Honigman Maria pieniędzy swych też nie otrzymała. Na upomnienia p. Marii Honigman w okresie jeszcze działalności Komitetu Bełżeckiego wielokrotnie doradzałem jej złożenie skargi do Prezydium, uczyniła to jednak dopiero 3 stycznia b. r. [...] .

Judenrat uznał, że wręczać pieniądze mogą jedynie wyznaczeni urzędnicy, w związku z czym nie odpowiada za zaistniałą sytuację.