The “Grodzka Gate – NN Theatre” Centre in Lublin is a local government cultural institution. It works towards the preservation of cultural heritage and education. Its function is tied to the symbolic and historical meaning of the Centre’s location in the Grodzka Gate, which used to divide Lublin into its respective Christian and Jewish quarters, as well as to Lublin as a meeting place of cultures, traditions and religions.

Part of the Centre are the House of Words and the Lublin Underground Trail.

The “Grodzka Gate – NN Theatre” Centre in Lublin is a local government cultural institution. It works towards the preservation of cultural heritage and education. Its function is tied to the symbolic and historical meaning of the Centre’s location in the Grodzka Gate, which used to divide Lublin into its respective Christian and Jewish quarters, as well as to Lublin as a meeting place of cultures, traditions and religions.

Part of the Centre are the House of Words and the Lublin Underground Trail.

×This Event page requires review, some of the information may be incorrect or missing.
×Some parts of this page may be not fully translated. You can use Google Translate to translate missing fragments:

Nabór do pracy dezynfekcyjnej

Wydział Zdrowia działający przy Judenracie, rozpoczął nabór młodych Żydów do pracy w kolumnach dezynfekcyjnych; miały być wykorzystywane przy dezynfekcji domów w ramach walki z epidemią tyfusu. Nabór odbywał się w tymczasowej siedzibie Wydziału przy ul. Lubartowskiej 10:

[...] przyjmowane są zapisy młodych i cieszących się nieposzlakowaną opinią mężczyzn do służby dezynfekcyjnej. Nadający się do tej pracy mężczyźni winni zgłaszać się w ciągu najbliższych dni [...].