The “Grodzka Gate – NN Theatre” Centre in Lublin is a local government cultural institution. It works towards the preservation of cultural heritage and education. Its function is tied to the symbolic and historical meaning of the Centre’s location in the Grodzka Gate, which used to divide Lublin into its respective Christian and Jewish quarters, as well as to Lublin as a meeting place of cultures, traditions and religions.

Part of the Centre are the House of Words and the Lublin Underground Trail.

The “Grodzka Gate – NN Theatre” Centre in Lublin is a local government cultural institution. It works towards the preservation of cultural heritage and education. Its function is tied to the symbolic and historical meaning of the Centre’s location in the Grodzka Gate, which used to divide Lublin into its respective Christian and Jewish quarters, as well as to Lublin as a meeting place of cultures, traditions and religions.

Part of the Centre are the House of Words and the Lublin Underground Trail.

×This Event page requires review, some of the information may be incorrect or missing.
×Some parts of this page may be not fully translated. You can use Google Translate to translate missing fragments:

Lista pracowników Wydziału Rejestracyjno-Meldunkowego

Zgodnie z zachowaną listą pracowników, w Wydziale Rejestracyjno-Meldunkowym z siedzibą przy ul. Królewskiej 3, działającym przy Judenracie zatrudnione były następujące osoby: 1/ Fajnzylber Michał /kierownik-zam. Probostwo 19/, 2/ Aspis Azryel /zam. Rynek 11/, 3/ Binder Chanina /zam. Królewska 3/, 4/ Bronsztajn Adam /zam. Peowiaków 4/, 5/ Feld Jakub Mojżesz /zam. Staszica 4/, 6/ Gestel Wolf Bernard /zam. Lubartowska 31/, 7/ Glasberg Chaim /zam. Kościuszki 3/, 8/ Grynbaum Sender /zam. Rynek 5/, 9/ Gutharc Gitla /zam. Szewska 3/, 10/ Halberstadt Estera Gołda /zam. Lubartowska 38/, 11/ Mandelkiern Klara /zam. Narutowicza 27/, 12/ Mandeltort Gutman /zam. Królewska 15/, 13/ Manela Szyja Lejb /zam. Czwartek 3/, 14/ Oliwa Jakub /zam. Bonifraterska 1/, 15/ Rejs Lejzor /zam. Cyrulicza 4/, 16/ Roszgold Leon /zam. Wyszyńskiego 16/, 17/ Rozenbaum Ela Chaim /zam. Królewska/, 18/ Rozencwajg Ber Lejb /zam. Grodzka 8/, 19/ Rykel Abraham /zam. Probostwo 19/ oraz 20/ Wajsfeld Josef /zam. Grodzka 14/.