HGIS Lublin is a website containing information about the history of the Lublin city and the region, which enables searching for information about people, events, places and sources. This information is presented on interactive maps, using historical cartographic sources. We dedicate the service to our late colleague Tadeusz Przystojecki.

HGIS Lublin is a website containing information about the history of the Lublin city and the region, which enables searching for information about people, events, places and sources. This information is presented on interactive maps, using historical cartographic sources. We dedicate the service to our late colleague Tadeusz Przystojecki.

NN Theatre
×This Event page requires review, some of the information may be incorrect or missing.
×Some parts of this page may be not fully translated. You can use Google Translate to translate missing fragments:

Lista pracowników Wydziału Pomocy Uchodźcom

Zgodnie z zachowaną listą pracowników, w Wydziale Pomocy Uchodźcom z siedzibą przy ul. Rybnej 8, działającym przy Judenracie zatrudnione były następujące osoby: 1/ Altman Ela /kierownik-zam. Krakowskie Przedmieście 14/, 2/ Ajnsztajn Fiszel /zam. Lubartowska 41/, 3/ Ajzenberg Salomon /zam. Królewska 13/, 4/ Bojm Szmul /zam. Króla Leszczyńskiego 36/, 5/ Borensztajn Fajga /zam. Lubartowska 14/, 6/ Bursztyn Mordechaj /zam. Królewska 3/, 7/ Fuks Abram /zam. Lubartowska 50/, 8/ Gewerc Moszek /zam. Grodzka 7/, 9/ Gliksztajn Icek /zam. Królewska 3/, 10/ Goldsobel Josef /zam. Lubartowska 41/, 11/ Guterman Symcha /zam. Probostwo 19/, 12/ Halpern Majlech /zam. Nowa 23/, 13/ Harbend Mordechaj /zam. Rynek 8/, 14/ Kamlet Majer /zam. Grodzka 16/, 15/ Kamlet Mojżesz Mordechaj /zam. Sieroca 7/, 16/ Kurlander Mojżesz Lejb /zam. Lubartowska 50/, 17/ Lederman Hersz /zam. Wyszyńskiego 7/, 18/ Lerner Chaim /zam. Grodzka 21/, 19/ Lieberman Mojżesz /zam. Królewska 4/, 20/ Mandelbaum Jakub /zam. Jateczna 5/, 21/ Rechtman Jakub Aron /zam. Zamojska 18/, 22/ Rzepkowicz Ela /zam. Grodzka 7/, 23/ Szper Izrael /zam. Staszica 9/, 24/ Szobman Elimelech /zam. Bonifraterska 1/, 25/ Szryft Jankiel Mordko /zam. Dolna Panny Marii 21/, 26/ Sztruzman Basia /zam. Podzamcze 6/, 27/ Trachtenberg Jehuda Fajwel /zam. Rynek 5/, 28/ Trachtenberg Moszek Aron /zam. Rynek 5/, 29/ Wajcman Srul /zam. Grodzka 11/, 30/ Wajzer Szmul /zam. Szeroka 32/, 31/ Werber Perec Dawid /zam. Nowa 9/, 32/ Wiener Ber Wolf /zam. Staszica 8/, 33/ Zelcman Izrael Izaak /zam. Zamojska 18/, 34/ Zylbergold Róża oraz 35/ Zylbersztajn Chil /zam. Lubartowska 23/. Wydział prowadził również trzy kuchnie społeczne dla uchodźców przy ulicach Jatecznej 7, Lubartowskiej 50 oraz Rynek 8.

Indirectly related persons

Places

Sources

Categories

Keywords

Kind of event