HGIS Lublin is a website containing information about the history of the Lublin city and the region, which enables searching for information about people, events, places and sources. This information is presented on interactive maps, using historical cartographic sources. We dedicate the service to our late colleague Tadeusz Przystojecki.

HGIS Lublin is a website containing information about the history of the Lublin city and the region, which enables searching for information about people, events, places and sources. This information is presented on interactive maps, using historical cartographic sources. We dedicate the service to our late colleague Tadeusz Przystojecki.

NN Theatre
×This Event page requires review, some of the information may be incorrect or missing.
×Some parts of this page may be not fully translated. You can use Google Translate to translate missing fragments:

Lista pracowników Wydziału Emigracyjnego

Zgodnie z zachowaną listą pracowników, w Wydziale Emigracyjnym z siedzibą przy ul. Lubartowskiej 11, działającym przy Judenracie zatrudnione były następujące osoby: 1/ Szpet Mojżesz /kierownik-zam. Kościuszki 3/, 2/ Cukierman Tauba /zam. Lubartowska 61/, 3/ Meyring Elsa Sara /zam. Kościuszki 7/, 4/ Szyf Wolf /zam. Staszica 7/, 5/ Waksbaum Chawa /zam. Rybna 6/ oraz 6/ Żytomirski Samuel /zam. Szewska 3/.

Indirectly related persons

Photos

Places

Sources

Categories

Keywords

Kind of event