HGIS Lublin is a website containing information about the history of the Lublin city and the region, which enables searching for information about people, events, places and sources. This information is presented on interactive maps, using historical cartographic sources. We dedicate the service to our late colleague Tadeusz Przystojecki.

HGIS Lublin is a website containing information about the history of the Lublin city and the region, which enables searching for information about people, events, places and sources. This information is presented on interactive maps, using historical cartographic sources. We dedicate the service to our late colleague Tadeusz Przystojecki.

NN Theatre
×This Event page requires review, some of the information may be incorrect or missing.
×Some parts of this page may be not fully translated. You can use Google Translate to translate missing fragments:

Lista pracowników Urzędu Pracy działającego przy Judenracie

Zgodnie z zachowaną listą pracowników, w Urzędzie Pracy z siedzibą przy ul. Szerokiej 2, działającym przy Judenracie zatrudnione były następujące osoby: 1/ Goldfinger Hersz Dawid /kierownik-zam. Grodzka 30/, 2/ Bruksztajn Szyja /zam. Nadstawna 20/, 3/ Fleszler Berysz /zam. Szeroka 2/, 4/ Garfinkiel Szloma /zam. Ruska 8/, 5/ Glajt Nuchym /zam. Szeroka 2/, 6/ Nisenbaum Moszek /zam. Lubartowska 22/, 7/ Przysucha Szymon /zam. Sieroca 1/ oraz 8/ Trachtenberg Kelman /zam. Pl. Bychawski 3/.