The “Grodzka Gate – NN Theatre” Centre in Lublin is a local government cultural institution. It works towards the preservation of cultural heritage and education. Its function is tied to the symbolic and historical meaning of the Centre’s location in the Grodzka Gate, which used to divide Lublin into its respective Christian and Jewish quarters, as well as to Lublin as a meeting place of cultures, traditions and religions.

Part of the Centre are the House of Words and the Lublin Underground Trail.

The “Grodzka Gate – NN Theatre” Centre in Lublin is a local government cultural institution. It works towards the preservation of cultural heritage and education. Its function is tied to the symbolic and historical meaning of the Centre’s location in the Grodzka Gate, which used to divide Lublin into its respective Christian and Jewish quarters, as well as to Lublin as a meeting place of cultures, traditions and religions.

Part of the Centre are the House of Words and the Lublin Underground Trail.

×This Event page requires review, some of the information may be incorrect or missing.
×Some parts of this page may be not fully translated. You can use Google Translate to translate missing fragments:

Lista pracowników Sekcji Gońców

Zgodnie z zachowaną listą pracowników, w Sekcji Gońców z siedzibą przy ul. Grodzkiej 11, działającej przy Judenracie zatrudnione były następujące osoby: 1/ Brandt Pinches /zam. Kościuszki 7/, 2/ Bajko Josef /zam. Św. Duska 12/, 3/ Bracławski Szloma Ber /zam. Żelazna 46/, 4/ Dawidowicz Dawid /zam. Przemysłowa 6/, 5/ Ejchenbaum Jakub Netel /zam. Noworybna 2/, 6/ Frajd Hersz Josef /zam. Kowalska 4/, 7/ Frydman Nuchim /zam. Nadstawna 20/, 8/ Frydman Pejsach /zam. Krawiecka 2/, 9/ Gersztencang Abram Dawid /zam. Królewska 15/, 10/ Goldberg Aria Lejb /zam. Czechowska 12/, 11/ Goldblat Mojżesz /zam. Nowa 9/, 12/ Goldsztajn Symcha /zam. Zamojska 21/, 13/ Halbersberg Szyja /zam. Staszica 22/, 14/ Halbersberg Chaim Jeszaja /zam. Lubartowska 10/, 15/ Hungier Chaim Mojżesz /zam. Lubartowska 41/, 16/ Klejner Josef /zam. 1 Maja 35/, 17/ Majzels Lejb /zam. Lubartowska 15/, 18/ Mandeltort Majer Dawid /zam. Bonifraterska 1/, 19/ Merensztajn Hersz Lejb /zam. Kowalska 12/, 20/ Lindental Abram Noech /zam. Staszica 8/, 21/ Lubelski Fiszel /zam. Lubartowska 6/, 22/ Oltuski Dawid /zam. Nowa 23/, 23/ Rajzer Froim /zam. Ruska 18/, 24/ Rochman Abram Jakub /zam. Lubartowska 46/, 25/ Szpajzer Mojżesz /zam. Grodzka 11/, 26/ Wajsbard Mendel /zam. Krawiecka 41/, 27/ Wajsfisz Icek Hersz /zam. Grodzka 20/, 28/ Zakalik Abram /zam. Krakowskie Przedmieście 19/, 29/ Zylbersztajn Szyja Josef /zam. Szeroka 6/ oraz 30/ Zyserman Mordko /zam. Lubartowska 18/.